Decizia nr. 2 din 19 aprilie 2004 referitoare la căile de atac la care sunt supuse hotărârile judecătoreşti pronunţate asupra plângerilor împotriva hotărârilor comisiilor judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE  ŞI JUSTIŢIE

– SECŢIILE UNITE –

   D E C I Z I A  nr. II                                                            Dosar nr. 5/2003

Şedinţa de la 19 aprilie 2004

 

Sub preşedinţia preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Paul Florea,

S-a luat în examinare recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea art. 58 şi 59 din Legea nr. 18/1991, republicată, în raport cu dispoziţiile art. 2821 din Codul de procedură civilă, referitoare la căile de atac la care sunt supuse hotărârile judecătoreşti pronunţate asupra hotărârilor comisiilor judeţene de aplicare a Legii fondului funciar.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procurorul Aurelia Popa.

Referindu-se la adresa nr. 146/C/829/2003 din 19 aprilie 2004, prin care procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a retras recursul în interesul legii, procurorul a cerut să se ia act de această retragere.

SECŢIILE UNITE,

     Deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

Pentru asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii pe întreg teritoriul ţării, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, întemeindu-se pe prevederile art.329 din Codul de procedură civilă, a formulat recurs în interesul legii, solicitând instanţei supreme să se pronunţe cu privire la înţelesul ce trebuie dat dispoziţiilor art. 58 şi 59 din Legea nr. 18/1991 republicată, în raport cu reglementarea de la art. 2821 din Codul de procedură civilă, referitoare la căile de atac la care sunt supuse hotărârile judecătoreşti pronunţate asupra plângerilor îndreptate împotriva hotărârilor comisiilor judeţene de aplicare a Legii fondului funciar.

Ulterior, prin adresa nr. 146/C/829/2003 din 19 aprilie 2004, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a retras recursul în interesul legii.

În consecinţă, ţinându-se seama de prevederile art. 329 din Codul de procedură civilă, din care rezultă caracterul facultativ al declarării recursului în interesul legii, ceea ce dă posibilitate titularului să stăruie în clarificarea chestiunilor de drept supuse examinării, ori să renunţe la susţinerea acestei căi extraordinare de atac, corelate şi cu dispoziţiile înscrise în art. 246 alin.1 din acelaşi cod, urmează a se lua act de retragerea recursului în interesul legii declarat de procurorul general.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

     Ia act de retragerea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea art.58 şi 59 din Legea nr.18/1991, republicată, în raport cu dispoziţiile art.2821 din Codul de procedură civilă, referitoare la căile de atac la care sunt supuse hotărârile judecătoreşti pronunţate asupra plângerilor împotriva hotărârilor comisiilor judeţene de aplicare a Legii fondului funciar.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 19 aprilie 2004.

 

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

Paul Florea

  PRIM MAGISTRAT ASISTENT,

Ioan Răileanu