Decizia nr. 4 din 26 septembrie 2005 cu privire la problema daca sunt aplicabile dispozitiile de agravare ale art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal în cazul infractiunii de omor calificat prevazute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

– SECȚIILE UNITE –

    DECIZIA Nr. IV din 26 septembrie 2005                                                                  Dosar nr. 4/2005

Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 09/01/2006

 

    Sub președinția domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție constituită în Secții Unite, în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la problema dacă sunt aplicabile dispozițiile de agravare ale art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal.

    Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea cerințelor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenți 78 de judecători din totalul de 107 judecători în funcție.

    Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

    Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în interesul legii, cerând să se decidă în sensul că, în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, nu este aplicabilă și dispoziția prevăzută la art. 75 alin. 1 lit. b) din același cod, potrivit căreia săvârșirea faptei prin violențe asupra membrilor familiei constituie circumstanță agravantă.

     SECȚIILE UNITE,

     deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

    În legătură cu aplicarea dispozițiilor art. 75 alin. 1 lit. b) din Codul penal, în raport cu prevederea specială de agravare prevăzută la art. 175 alin. 1 lit. c) din același cod, instanțele judecătorești nu au un punct de vedere unitar, constatându-se că au fost pronunțate soluții diferite cu privire la problema dacă, în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute în art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, trebuie reținută și circumstanța agravantă ce se referă la săvârșirea faptei prin violențe asupra membrilor familiei.

    Astfel, unele instanțe au considerat că prin aplicarea circumstanței agravante legale prevăzute în art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal, referitoare la comiterea faptei „prin violențe asupra membrilor familiei”, concomitent cu reținerea agravantei speciale prevăzute în art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, constând în săvârșirea omorului „asupra soțului sau unei rude apropiate”, nu se atribuie efect dublu agravant aceleiași împrejurări de fapt, întrucât cele două texte de lege nu au conținut identic, expresia „membru al familiei” nefiind echivalentă cu aceea de „rudă apropiată”.

    S-a motivat că rațiunea instituirii circumstanței agravante prevăzute în art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal constă în asigurarea unei protecții mai eficiente a relațiilor dintre membrii aceleiași familii, prin stabilirea posibilității aplicării unei pedepse mai severe celui care săvârșește acte de violență asupra persoanelor din familia sa.

    Alte instanțe, dimpotrivă, s-au pronunțat în sensul că, în cazul săvârșirii infracțiunii de omor calificat prevăzute în art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, nu este posibilă și reținerea circumstanței agravante prevăzute în art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din același cod, considerând că atâta timp cât o anumită împrejurare constituie o trăsătură componentă a infracțiunii, care impune reținerea caracterului ei calificat, nu se mai justifică agravarea pedepsei prin atribuirea semnificației de circumstanță agravantă legală aceleiași împrejurări.

    Aceste din urmă instanțe au procedat corect.

    Într-adevăr, în raport cu prevederile art. 175 alin. 1 lit. c), raportat la art. 174 alin. 1 din Codul penal, constituie infracțiune de omor calificat, în accepțiunea reglementării date prin aceste texte de lege, „omorul săvârșit… asupra soțului sau unei rude apropiate”.

    Potrivit art. 149 alin. 1 din Codul penal, „rude apropiate sunt ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude”.

    Pe de altă parte, este de observat că, în conformitate cu art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal, constituie circumstanță agravantă legală împrejurarea dacă infracțiunea a fost săvârșită „prin violențe asupra membrilor familiei”.

    Cum în accepțiunea art. 1491 din Codul penal „prin membru al familiei se înțelege soțul sau ruda apropiată, dacă aceasta din urmă locuiește împreună cu făptuitorul”, uciderea de către făptuitor a unei asemenea persoane, pe lângă faptul că întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, este săvârșită și în condițiile circumstanței agravante prevăzute în art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal.

    Dar, atâta vreme cât circumstanța agravantă legală reglementată prin art. 75 alin. 1 lit. b) din Codul penal se referă tot la comiterea faptei asupra soțului sau rudei apropiate a autorului, dar cu o sferă de aplicabilitate restrânsă la cei care locuiesc și gospodăresc împreună cu acesta, fapta de ucidere a unei asemenea persoane nu poate intra sub incidența ambelor dispoziții de agravare, deoarece ar însemna ca aceeași împrejurare să constituie temei pentru majorarea repetată a pedepsei aplicabile.

    Așa fiind, în condițiile în care sfera persoanelor ce pot fi subiect pasiv calificat al infracțiunii prevăzute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal o cuprinde și pe aceea, mai restrânsă, a persoanelor la care se referă circumstanța agravantă legală reglementată prin art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal, această circumstanță nu mai poate fi reținută în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, pentru că s-ar ajunge la o dublă agravare a răspunderii penale pentru aceeași cauză, ceea ce este inadmisibil.

    În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicată, și ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a se stabili că, în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 75 alin. 1 lit. b) din același cod privind circumstanța agravantă ce se referă la săvârșirea infracțiunii „prin violențe asupra membrilor familiei”.

     Pentru aceste motive

     În numele legii

     D E C I D E:

     Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

    Stabilește că, în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 75 alin. 1 lit. b) din același cod privind circumstanța agravantă ce se referă la săvârșirea infracțiunii „prin violențe asupra membrilor familiei”.

    Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.

    Pronunțată în ședința publică, astăzi, 26 septembrie 2005.

 

    PREȘEDINTELE OENALTEI CURfiI DE CASAfiIE ȘI JUSTIfiIE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

 

    Prim-magistrat-asistent,
Ioan Răileanu