Decizia nr. 7 din 26 septembrie 2005 privind calea de atac la care este supusă încheierea instanţei de executare prin care este soluţionată cererea de executare silită

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIILE UNITE

DECIZIA nr. VII                                                                     Dosar nr. 5/2005

Şedinţa de la 26 septembrie 2005

 

Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constituită în Secţii Unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calea de atac ce se poate exercita împotriva încheierii instanţei de executare prin care este soluţionată cererea de executare silită.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procurorul Florenţa Baltă.

Referindu-se la adresa nr. 2777/C/4111/2004 din 22 septembrie 2005, prin care procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a retras recursul în interesul legii, pe motiv că chestiunea de drept, asupra căreia instanţele s-au pronunţat diferit, a fost soluţionată în urma modificărilor aduse art. 3731 – 3733 din Codul de procedură civilă prin Legea nr. 219/2005, procurorul a cerut să se ia act de această retragere.

SECŢIILE UNITE,

            Deliberând asupra recursului în interesul legii de faţă, constată următoarele:

Pentru asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii pe întreg teritoriul României, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, întemeindu-se pe dispoziţiile art. 329 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a formulat recurs în interesul legii, solicitând instanţei supreme să se pronunţe cu privire la calea de atac la care este supusă încheierea instanţei de executare prin care este soluţionată cererea de executare silită.

Ulterior, prin adresa nr. 2777/C/4111/2004 din 22 septembrie 2005, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a retras recursul în interesul legii.

S-a învederat, în motivarea acestei retrageri, că chestiunea de drept asupra căreia instanţele s-au pronunţat diferit, care face obiectul recursului în interesul legii, a fost soluţionată în urma modificărilor aduse art. 3731 – 3733 din Codul de procedură civilă prin Legea nr. 219/2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 609 din 14 iulie 2005.

Aşa fiind, faţă de prevederile art. 329 din Codul de procedură civilă, din care rezultă caracterul facultativ al declarării recursului în interesul legii, ceea ce dă posibilitate titularului să stăruie în lămurirea chestiunilor de drept supuse examinării, ori să renunţe la susţinerea acestei căi extraordinare de atac, corelate şi cu dispoziţiile art. 246 alin. 1 din acelaşi cod, potrivit cărora iniţiatorul unei cereri adresate instanţei poate renunţa oricând la judecată, urmează a se lua act de retragerea recursului în interesul legii declarat cu privire la aspectul enunţat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

            Ia act de retragerea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind calea de atac la care este supusă încheierea instanţei de executare, prin care este soluţionată cererea de executare silită.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 26 septembrie 2005.

 

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

Prof. univ. dr. Nicolae Popa

Prim-magistrat-asistent,

Ioan Răileanu