Decizia nr. 22 din 12 decembrie 2005 cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale personalului din cadrul autorităţii judecătoreşti pe perioada 1 mai – 31 octombrie 2000, conform dispoziţiilor art. 1 din O.U.G. nr. 134/1999

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

– SECŢIILE UNITE –

D E C I Z I A nr. XXII                                                                       Dosar nr. 21/2005

Şedinţa de la 12 decembrie 2005

 

Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale personalului din cadrul autorităţii judecătoreşti, pe perioada 1 mai – 31 octombrie 2000, conform dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/1999.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procuror Florenţa Baltă.

Referindu-se la adresa nr. 989/C/571/2005 din 5 decembrie 2005 prin care procurorul general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a retras recursul în interesul legii, procurorul a cerut să se ia act de această retragere.

SECŢIILE UNITE,

Deliberând asupra recursului în interesul legii de faţă, constată următoarele:

Pentru asigurarea interpretării unitare a legii pe întreg teritoriul României, procurorul general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, întemeindu-se pe dispoziţiile art. 329 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a formulat recurs în interesul legii, solicitând instanţei supreme să se pronunţe cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale personalului din cadrul autorităţii judecătoreşti, pe perioada 1 mai – 31 octombrie 2000 conform dispoziţiilor art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/1999.

Ulterior prin adresa nr. 989/C/571 din 5 decembrie 2005 din 5 decembrie 2005 procurorul – general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a retras recursul în interesul legii.

Aşa fiind, faţă de prevederile art. 329 din Codul de procedură civilă, din care rezultă caracterul facultativ al declarării recursului în interesul legii, ceea ce dă posibilitatea titularului să stăruie în lămurirea chestiunilor de drept supuse examinării, ori să renunţe la susţinerea acestei căi extraordinare de atac, corelate şi cu dispoziţiile art. 246 alin. 1 din acelaşi cod, potrivit cărora iniţiatorul unei cereri adresate instanţei poate renunţa oricând la judecată, urmează a se lua act de retragerea recursului în interesul legii declarat cu privire la aspectul enunţat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Ia act de retragerea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale personalului din cadrul autorităţii judecătoreşti pe perioada 1 mai – 31 octombrie 2000, conform dispoziţiilor art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/1999.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 decembrie 2005.

 

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

Prof. univ. dr. Nicolae Popa

 

MAGISTRAT ASISTENT ŞEF,

Victoria Maftei