Decizia nr. 9 din 20 martie 2006 cu privire la competenta de solutionare, în prima instanta, a cererilor având ca obiect obligarea persoanei juridice notificate, detinatoare a imobilului, sa emita decizie sau dispozitie motivata de restituire în natura ori de acordare de despagubiri potrivit Legii nr 10/2001.