Decizia nr. 17 din 22 mai 2006 referitoare la aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

– SECŢIILE UNITE

D E C I Z I A nr. XVII                                                                Dosar nr. 1/2006

Şedinţa de la 22 mai 2006

 

Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina sesizarea formulată în temeiul art. 329 alin. 1 din Codul de procedură civilă de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezenţi 73 judecători din totalul de 105 în funcţie.

Apreciindu-se că, pentru soluţionarea chestiunii de drept la care se referă sesizarea, este necesară cunoaşterea practicii judiciare de ansamblu a instanţelor din ţară în legătură cu aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ, iar nu doar a unui număr restrâns de complete din cadrul secţiei unei singure Curţi de apel,  s-a dispus, să fie prezentat un raport în acest sens, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

Constatându-se că raportul a fost depus la dosar, s-a dat cuvântul judecătorului Gabriela Victoria Bîrsan, care a propus ca sesizarea Curţii de Apel Cluj să fie respinsă ca fiind rămasă fără obiect, întrucât, prevederea legală ce constituie obiectul acesteia a fost declarată neconstituţională, prin decizia nr. 189 din 2 martie 2006 pronunţată de Curtea constituţională.

SECŢIILE UNITE,

Deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

Prin sesizarea formulată, în temeiul prevederilor art. 329 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 56 din Legea nr. 219/2005, referitoare la exercitarea căii extraordinare de atac a recursului în interesul legii, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj a relevat că în cadrul Secţiei comerciale, de contencios administrativ şi fiscal nu există practică unitară cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora „hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la pronunţare ori de la comunicare”.

Astfel, unele instanţe s-au pronunţat în sensul că termenul de recurs curge de la pronunţare chiar dacă nu toate părţile au fost prezente la dezbaterea în fond a cauzei, iar altele în sensul că termenul de recurs curge de la comunicare indiferent dacă părţile au fost sau nu prezente le dezbateri.

Apreciindu-se că pentru a se putea pronunţa, în spiritul prevederilor art. 329 alin. 1 din Codul de procedură civilă, asupra unei chestiuni de drept soluţionate diferit în completele de judecată ale Secţiei comerciale, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj este necesară cunoaşterea practicii judiciare de ansamblu, existente în materia respectivă la instanţele judecătoreşti de pe întreg teritoriul ţării, Secţiile Unite au dispus să fie prezentat un raport în acest sens, de către Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Din examinarea raportului prezentat de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, rezultă că, prevederea legală care constituie obiectul sesizării a fost declarată neconstituţională, contravenind dispoziţiilor art. 1 alin. 4, art. 21 şi art. 129 din Constituţie, prin decizia nr. 189 din 2 martie 2006 pronunţată de Curtea constituţională, ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate invocată în dosarul nr. 2541/2005 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Decizia pronunţată de Curtea constituţională a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2006, fiind obligatorie conform art. 147 alin. 4 din Constituţie.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, urmează a se respinge ca rămas fără obiect recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca rămas fără obiect, recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 22 mai 2006.

 

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

Prof. univ. dr. Nicolae Popa

PRIM MAGISTRAT ASISTENT,
Victoria Maftei