Decizia nr. 26 din 18 septembrie 2006 cu privire la data de la care curge termenul de declarare a recursului împotriva sentinţelor pronunţate în baza art. 278 indice 1 alin. (8) lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

– SECŢIILE UNITE –

D E C I Z I A nr. XXVI                                                          Dosar nr. 14/2006

Şedinţa de la 18 septembrie 2006

 

Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la data de la care curge termenul de declarare a recursului împotriva sentinţelor pronunţate în baza art. 2781 alin. 8 lit. a şi b din Codul de procedură penală.

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezenţi 81 judecători din totalul de 112 în funcţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut recursul în interesul legii, apreciind că, deşi prin Legea nr. 356 din 21 iulie 2006 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2006 au fost modificate parţial dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală, chestiunea de drept supusă examinării continuă, totuşi, să fie soluţionată diferit de către instanţe. Ca urmare, a precizat că solicită admiterea recursului în interesul legii, considerând că termenul de declarare a recursului împotriva sentinţelor pronunţate în baza art. 2781 alin. 8 lit. a şi b din Codul de procedură penală este termenul general, prevăzut şi calculat potrivit art. 3853 raportat la art. 363 alin. 2 şi 3 din acelaşi cod.

SECŢIILE UNITE,

            Deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instanţelor judecătoreşti s-a ivit diversitate de soluţii în legătură cu stabilirea datei de la care curge termenul de declarare a recursului împotriva sentinţelor pronunţate în baza art. 2781 alin. 8 lit. a şi b din Codul de procedură penală.

Astfel, unele instanţe s-au pronunţat în sensul că termenul de declarare a recursului se socoteşte de la data comunicării modului în care a fost rezolvată plângerea indiferent dacă partea a fost prezentă la dezbateri ori la pronunţare.

Alte instanţe, dimpotrivă, au considerat că în această materie sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile comune privind căile de atac.

În examinarea acestei chestiuni, se impune să se aibă în vedere următoarele:

În conformitate cu art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, în conţinutul ce i s-a dat prin Legea nr. 356 din 21 iulie 2006, „hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin. 8 lit. a şi b poate fi atacată cu recurs de procuror, de persoana care a făcut plângerea, de persoana faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum şi de orice altă persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate”.

Dar, cât timp potrivit noii reglementări, ulterioară exercitării căii extraordinare de atac a recursului în interesul legii, care a fost declarat la data de 5 mai 2006, nu s-a prevăzut, prin art. 2781 din Codul de procedură penală, nici o dispoziţie de derogare referitoare la termenul de declarare a recursului şi nici cu privire la data de la care el curge, reiese că, în această privinţă, sunt aplicabile dispoziţiile cu caracter general din art. 3853 din Codul de procedură penală.

Or, prin alineatul 1 al art. 3853 din Codul de procedură penală se prevede că „termenul de recurs este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel”, iar în conformitate cu alineatul 2 din acelaşi articol „dispoziţiile art. 363 – 365 privind data de la care curge termenul, repunerea în termen şi declararea peste termen a căii de atac se aplică în mod corespunzător”.

Aşa fiind şi cum în cuprinsul art. 363  din Codul de procedură penală, la dispoziţiile căruia se face referire prin textul de lege menţionat, este reglementat în detaliu modul de stabilire a datei de la care curge termenul de declarare a căii de atac, se impune ca şi termenul de declarare a recursului împotriva sentinţei pronunţate în cauzele la care se referă art. 2781 alin. 8 lit. a şi b din Codul de procedură penală să fie determinat în raport cu acele dispoziţii cu caracter general.

În atare situaţie, faţă de reglementarea lipsită de echivoc a textelor din Codul de procedură penală ce s-au analizat, aplicabile şi cu privire la determinarea datei de la care curge termenul de declarare a recursului împotriva sentinţei pronunţate în cauzele la care se referă art. 2781 alin. 8 lit. a şi b din Codul de procedură penală, ca urmare a noului conţinut de ansamblu ce i s-a dat prin Legea nr. 356/2006, ulterioară declarării recursului în interesul legii, chestiunea de drept ce face obiectul acestei căi extraordinare de atac, fiind dezlegată prin lege, nu mai poate face obiectul examinării într-un asemenea cadru.

În consecinţă, în raport cu dispoziţiile art. 25 lit. a din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum şi cu cele ale art. 4142 cu referire la art. 38515 pct. 1 lit. a din Codul de procedură penală, se constată că recursul în interesul legii de faţă a rămas fără obiect, urmând să fie respins ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

            Respinge, ca rămas fără obiect, recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la data de la care se socoteşte termenul de declarare a recursului împotriva sentinţei pronunţate în cauzele la care se referă art. 2781 alin. 8 lit. a şi b din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18 septembrie 2006.

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

Prof. univ. dr. Nicolae Popa

 

PRIM MAGISTRAT ASISTENT,

Victoria Maftei