Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 21 mai 2007

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE C O M U N I C A T În şedinţa din 21 mai 2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, a soluţionat un… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 21 mai 2007

Decizia nr. 47 din 21 mai 2007 referitoare la interpretarea noţiunii de „locuinţă”, în sensul dispoziţiilor art. 2 din Decretul-lege nr. 61/1990

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIILE UNITE D E C I Z I A nr. XLVII (47)                                            … Read moreDecizia nr. 47 din 21 mai 2007 referitoare la interpretarea noţiunii de „locuinţă”, în sensul dispoziţiilor art. 2 din Decretul-lege nr. 61/1990

Decizia nr. 46 din 21 mai 2007 cu privire la caracterul acţiunilor ce au ca obiect plata contravalorii lipsei de folosinţă a imobilelor restituite în temeiul Legii nr. 10/2001 şi cu privire la instanţa competentă să le soluţioneze

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIILE UNITE D E C I Z I A nr. XLVI (46)                                            … Read moreDecizia nr. 46 din 21 mai 2007 cu privire la caracterul acţiunilor ce au ca obiect plata contravalorii lipsei de folosinţă a imobilelor restituite în temeiul Legii nr. 10/2001 şi cu privire la instanţa competentă să le soluţioneze

Decizia nr. 45 din 21 mai 2007 cu privire la căile de atac ce pot fi exercitate în litigiile ce au ca obiect acţiunile în constatarea nulităţii absolute a actelor emise cu încălcarea Legii nr. 18/1991, întemeiate pe dispoziţiile art. III din Legea nr. 169/1997

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIILE UNITE D E C I Z I A nr. XLV (45)                                            … Read moreDecizia nr. 45 din 21 mai 2007 cu privire la căile de atac ce pot fi exercitate în litigiile ce au ca obiect acţiunile în constatarea nulităţii absolute a actelor emise cu încălcarea Legii nr. 18/1991, întemeiate pe dispoziţiile art. III din Legea nr. 169/1997

Decizia nr. 44 din 21 mai 2007 referitoare la aplicarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 10/2001 (devenit art. 42, după republicare, ca efect al modificărilor intervenite prin Legea nr. 247/2005)

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIILE UNITE D E C I Z I A nr. XLIV (44)                                            … Read moreDecizia nr. 44 din 21 mai 2007 referitoare la aplicarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 10/2001 (devenit art. 42, după republicare, ca efect al modificărilor intervenite prin Legea nr. 247/2005)

Decizia nr. 43 din 21 mai 2007 referitoare la aplicarea dispoziţiilor art. 23, art. 28 şi art. 41 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – SECŢIILE UNITE – D E C I Z I A nr. XLIII (43)                                            … Read moreDecizia nr. 43 din 21 mai 2007 referitoare la aplicarea dispoziţiilor art. 23, art. 28 şi art. 41 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului