Decizia nr. 55 din 04 iunie 2007 cu privire la abrogarea art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

– SECȚIILE UNITE –

    DECIZIA Nr. LV (55) din 4 iunie 2007                                                    Dosar nr. 20/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 22/02/2008

    Sub președinția domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,

    Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu aplicabilitatea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, privind dreptul cadrelor militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” de a beneficia de reducerea impozitului pe venit, în raport cu modificările aduse acestei legi prin Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.

    Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenți 90 de judecători din totalul de 115 aflați în funcție.

    Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

    Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în interesul legii astfel cum a fost formulat, cerând să se constate că art. 10 din Legea nr. 80/1995, potrivit căruia cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” beneficiază de reducere de impozitul pe venit, a fost abrogat, cu caracter definitiv, prin Ordonanța Guvernului nr. 73/1999.

     SECȚIILE UNITE,

     deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

    În practica instanțelor judecătorești s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în legătură cu aplicabilitatea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 80/1995 referitor la dreptul cadrelor militare în activitate de a beneficia de reducerea impozitului pe venit, în raport cu modificările legislative survenite ulterior.

    Astfel, unele instanțe, considerând că dispozițiile art. 10 din Legea nr. 80/1995 mai sunt în vigoare, s-au pronunțat în sensul că, potrivit distincțiilor din cuprinsul acestora, cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” beneficiază de reducerea impozitului pe venit.

    S-a motivat că, deși textul de lege menționat a fost abrogat prin art. 86 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999, această abrogare nu a dobândit caracter definitiv deoarece acea ordonanță a fost respinsă de Parlamentul României prin Legea nr. 206/2002.

    S-a mai relevat că, în raport cu dispozițiile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ordonanțele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare și au fost respinse prin lege de către Parlament sunt exceptate de la regula instituită în prima parte a acestui alineat, potrivit căreia nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial.

    Alte instanțe, dimpotrivă, au considerat că dispozițiile art. 10 din Legea nr. 80/1995 au fost abrogate cu caracter definitiv prin Ordonanța Guvernului nr. 73/1999, întrucât această ordonanță a fost mai întâi abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2001, astfel că respingerea ei ulterioară, prin Legea nr. 206/2002, nu mai putea produce niciun efect.

    Aceste din urmă instanțe au interpretat și aplicat corect dispozițiile legii.

    Într-adevăr, potrivit reglementării instituite prin art. 10 din Legea nr. 80/1995, „cadrele militare în activitate decorate cu ordinul «Meritul Militar» clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% și, respectiv, 50%”.

    La data de 1 ianuarie 2000, însă, a intrat în vigoare Ordonanța Guvernului nr. 73/1999, prin aceasta dispunându-se, între altele, la art. 86 alin. (9), că se abrogă „prevederile art. 9 lit. c) referitoare la reduceri sau scutiri de impozit pe venit și ale art. 10 referitoare la reducerea impozitului pe venit din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare…”.

    Dar, este de observat că Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 a fost mai întâi abrogată prin art. 85 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2002, fiind ulterior respinsă de Parlamentul României prin Legea nr. 206/2002.

    Ulterior, la data de 1 aprilie 2004, Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 a fost abrogată ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    Ca urmare a creării acestei situații de ordin legislativ, în vederea asigurării corectei interpretări a dispozițiilor la care s-a făcut referire, se impune să se recurgă și la conținutul reglementărilor corespunzătoare din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

    În această privință este de relevat că, în conformitate cu art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată [art. 60 alin. (3) în structura inițială], „abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv” și „nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial”.

    Fiind instituit astfel, prin Legea nr. 24/2000, republicată, principiul inadmisibilității repunerii în vigoare a actului normativ inițial, ca efect al abrogării actului de abrogare anterior, se impune a se considera că nu se mai poate reveni asupra abrogării unei legi cât timp această abrogare a fost dispusă cu respectarea procedurilor în vigoare la momentul respectiv.

    Este adevărat că ulterior, prin art. I pct. 18 din Legea nr. 189/2004, intrată în vigoare la data de 24 mai 2004, a fost completat alin. (3) al art. 60 din Legea nr. 24/2000, adăugându-i-se următoarea dispoziție: „Fac excepție prevederile din ordonanțele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare și au fost respinse prin lege de către Parlament.”

    Dar, câtă vreme această completare adusă textului de lege menționat este ulterioară Ordonanței Guvernului nr. 73/1999, prin care au fost abrogate prevederile art. 10 din Legea nr. 80/1995, referitoare la reducerea impozitului pe venit pentru cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar”, este evident că ea nu poate să retroactiveze în sensul de a face neaplicabilă la data de 1 ianuarie 2000, când ordonanța a intrat în vigoare, dispoziția de abrogare pe care a reglementat-o.

    Cu toate că Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 a fost respinsă, ulterior, prin Legea nr. 206/2002, o atare situație nu poate înlătura caracterul definitiv al abrogării art. 10 din Legea nr. 80/1995, dispusă prin art. 86 alin. (9) din această ordonanță, câtă vreme aceeași ordonanță a fost mai întâi abrogată printr-un alt act normativ de rang egal, respectiv prin art. 85 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001.

    Așa fiind, din moment ce efectul normei de abrogare este instantaneu, în sensul că aplicabilitatea dispozițiilor abrogate încetează odată cu intrarea în vigoare a textului abrogator, iar caracterul abrogării nu poate fi decât definitiv încât, în lipsa unei prevederi exprese, dispozițiile abrogate nu mai pot fi reactivate în viitor, se impune ca, față de această particularitate a unei astfel de norme, de aplicare a ei o singură dată, dar cu efect definitiv, să se considere că nici nu are relevanță dacă textul abrogator a fost abrogat la rândul lui sau nu.

    În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicată, precum și ale art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii și a se stabili că art. 10 din Legea nr. 80/1995, potrivit căruia cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” beneficiază de reducere a impozitului pe venit, a fost abrogat, cu caracter definitiv, prin Ordonanța Guvernului nr. 73/1999.

     PENTRU ACESTE MOTIVE

     În numele legii

     D E C I D:

     Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și stabilesc:

   Art. 10 din Legea nr. 80/1995, potrivit căruia cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% și, respectiv, 50%, a fost abrogat, cu caracter definitiv, prin Ordonanța Guvernului nr. 73/1999.

    Obligatorie, pentru instanțe, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

    Pronunțată în ședința publică din data de 4 iunie 2007.

 

    PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

 

    Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei