Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 2 iunie 2008

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

C  O  M  U  N  I  C  A  T

 

În şedinţa din 2 iunie 2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, a soluţionat un număr de 7 dosare în care au fost declarate recursuri în interesul legii de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pronunţându-se următoarele soluţii:

 • Prin decizia nr. 25, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit: Dispoziţiile art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că:
 1. Sintagma folosită de legiuitor „înainte de expirarea duratei arestării preventive dispusă anterior încheierii atacate” are caracter imperativ şi nu de recomandare.
 2. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus admiterea sau respingerea propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive va fi soluţionat întotdeauna înainte de expirarea duratei arestării preventive dispuse anterior încheierii atacate.
 • Prin decizia nr. 26, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că: În cazul soluţiei de admitere a plângerii împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată întemeiată pe dispoziţiile art. 2781 alin. 8 lit. b din Codul de procedură penală, menţiunile privind faptele, împrejurările ce urmează a fi constatate şi mijloacele de probă se vor indica numai în considerentele hotărârii.
 • Prin decizia nr. 27, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că:
 1. Instanţa investită cu soluţionarea plângerii formulată în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, în cazul retragerii acesteia de către persoana vătămată sau persoana ale cărei interese legitime au fost vătămate, urmează să ia act de această manifestare de voinţă.
 2. Hotărârea astfel pronunţată nu este supusă niciunei căi de atac.
 • Prin decizia nr. 28, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că: În aplicarea dispoziţiilor art. 3859 din Codul de procedură penală, după abrogarea punctului 171 prin Legea nr. 356/2006, judecarea recursurilor declarate cu privire la latura civilă, împotriva deciziilor pronunţate în apel se va face în conformitate cu dispoziţiile art. 3859 alin. 2 din Codul de procedură penală, cazurile de casare urmând a fi analizate în concret, în funcţie de modul de rezolvare a laturii civile.
 • Prin decizia nr. 29, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit: În interpretarea dispoziţiilor art. 78 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 49/2006, instanţa investită cu judecarea acţiunii penale în cazul infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană fără a poseda permis de conducere nu va soluţiona şi acţiunea civilă exercitată de proprietarul sau deţinătorul autoturismului avariat sau distrus în timpul săvârşirii infracţiunii rutiere.
 • Prin decizia nr. 30, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit: Dispoziţiile art. 661 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 224/2006 se interpretează în sensul că emiterea mandatului de urmărire internaţională în vederea extrădării nu presupune întocmirea unei încheieri, nefiind o procedură jurisdicţională.
 • Prin decizia nr. 31, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit:Dispoziţiile art. 483 alin. 3 raportat la art. 485 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că, în cazul în care inculpatul minor la data săvârşirii faptei, a devenit major, indiferent de momentul intervenirii majoratului, judecata va avea loc în şedinţă nepublică.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Purtător de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Judecător Cristina Mădălina Buta