Decizia nr. 45 din 10 noiembrie 2008 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 14 indice 1, raportate la dispoziţiile art. 13 şi 14 din Legea nr. 44/1994

    ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

– SECŢIILE UNITE –

    DECIZIA Nr. 45 din 10 noiembrie 2008                                          Dosar nr. 23/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 08/04/2009

 

    Sub președinția domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,

    Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, în ședința din 13 octombrie 2008 a luat în examinare recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 141, raportate la dispozițiile art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, astfel cum a fost completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2004, aprobată prin Legea nr. 210/2004, referitoare la recalcularea rentei veteranilor de război cărora le-au fost acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă, începând cu luna martie 2004.

    Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

    În concluziile sale, reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut admiterea recursului în interesul legii în sensul de a se stabili că renta lunară a veteranilor de război cărora le-au fost acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă, prevăzută la art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, se recalculează începând cu data de 1 martie 2004, după caz, în funcție de nivelul soldei de grad și/sau al soldei de funcție la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

    În vederea deliberării, a fost amânată pronunțarea pentru astăzi, 10 noiembrie 2008, când

     SECȚIILE UNITE,

     deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

    În practica instanțelor de judecată nu există un punct de vedere unitar în legătură cu interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 141, raportate la prevederile art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, astfel cum a fost completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2004, aprobată prin Legea nr. 210/2004 referitoare la recalcularea rentei veteranilor de război, cărora le-au fost acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă, începând cu luna martie 2004.

    Astfel, unele instanțe au stabilit că renta lunară a veteranilor de război cărora le-au fost acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă se recalculează începând de la data de 1 martie 2004 în raport cu solda de grad și solda de funcție (cumulate) la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

    S-a reținut că prin completarea Legii nr. 44/1994 care face distincție între diferite ordine și medalii acordate, fiecare tip de decorație beneficiind de o anumită categorie de rentă, cu baze de calcul diferite, s-a urmărit, astfel cum se arată și în expunerea de motive a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12 din 23 martie 2004, aplicarea unui tratament egal tuturor veteranilor de război a căror contribuție adusă pentru apărarea țării este unanim recunoscută. Totodată aceste instanțe au reținut că din interpretarea gramaticală a prevederilor art. 141 din lege reiese în mod evident intenția legiuitorului ca baza de calcul (solda) pentru stabilirea rentei lunare cuvenită veteranilor de război să fie alcătuită atât din solda de grad, cât și din solda de funcție (cumulate) la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale, diferențierile fiind determinate doar de procentele prevăzute în art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994.

    Alte instanțe au stabilit, dimpotrivă, că renta lunară a veteranilor de război prevăzuți la art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, se recalculează, începând cu data de 1 martie 2004, după caz, în funcție de nivelul soldei de grad și/sau al soldei de funcție la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

    Aceste instanțe au reținut că dispozițiile art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, instituie 4 categorii de veterani de război, în funcție de ordinele și medaliile care le-au fost conferite, stabilind drepturi distincte pentru fiecare categorie în parte, și că prin introducerea art. 141 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2004 nu s-a modificat modul de stabilire al rentei lunare, ci aceste prevederi legale au fost completate în sensul că la determinarea cuantumului rentei de care beneficiază veteranii de război se iau în calcul, după caz, solda de grad și/sau solda de funcție la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale, indiferent de sistemul public sau militar de asigurări sociale.

    Aceste din urmă instanțe au interpretat și aplicat corect dispozițiile legii.

    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 lit. a) și b) și alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002: „Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă, beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu le-au primit prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în prezent și dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:

    a) (…)

    – cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu solda de bază a unui sublocotenent, compusă din solda de grad și solda de funcție la minim;

    – cei decorați cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o rentă lunară echivalentă cu solda de grad a unui sublocotenent;

    b) cei decorați cu Ordinul Steaua României cu spade și panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade și panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăție și Credință cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar și Medalia Virtutea Ostășească (…) beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.”

    De asemenea, potrivit art. 14 din aceeași lege: „Veteranii de război care nu sunt decorați cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) și b), dar cărora le-a fost conferită Medalia «Crucea comemorativă al celui de-al doilea război mondial 1941-1945» beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent.”

    Prin art. I pct. 4 din Legea nr. 303/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, procentul în baza căruia se calculează renta lunară a veteranilor de război cărora le-a fost conferită Medalia „Crucea comemorativă al celui de-al doilea război mondial 1941-1945” a fost modificat de la 25% la 50%.

    Totodată, prin articolul unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2004, aprobată prin Legea nr. 210/2004, după art. 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, s-a introdus un nou articol, art. 141, cu următorul cuprins: „Începând cu luna martie 2004, renta lunară prevăzută la art. 13 și 14 se calculează, după caz, în funcție de nivelul soldei de grad și al soldei de funcție la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale, stabilite conform legii.”

    Dispozițiile art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, instituie 4 ipoteze juridice cu privire la calculul rentei de care beneficiază veteranii de război, după cum urmează:

   1. renta lunară echivalentă cu solda de bază a unui sublocotenent compusă din solda de grad și solda de funcție la minim. Beneficiază de această rentă veteranii de război decorați cu Ordinul Mihai Viteazul [art. 13 lit. a) teza a doua din lege];

   2. renta lunară echivalentă cu solda de grad a unui sublocotenent. Beneficiază de această rentă veteranii de război decorați cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler [art. 13 lit. a) teza a treia din lege];

   3. renta lunară echivalentă cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent. Beneficiază de această rentă veteranii de război decorați conform art. 13 lit. b) din lege;

   4. renta lunară echivalentă cu 50% din solda de grad a unui sublocotenent. Beneficiază de această rentă veteranii de război cărora le-a fost conferită Medalia „Crucea comemorativă al celui de-al doilea război mondial, 1941-1945” (art. 14 din lege).

    Cu alte cuvinte, prin art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, este reglementat modul de calcul al rentei lunare de care beneficiază veteranii de război, pe când dispozițiile art. 141 din același act normativ instituie numai baza de calcul a rentei lunare, și anume solda (de grad și de funcție, după caz, circumstanțiere prevăzută în mod expres) unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

    Astfel, cum se arată în expunerea de motive a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2004, prin introducerea art. 141 în Legea nr. 44/1994, republicată, s-a urmărit aplicarea unui tratament egal tuturor veteranilor de război, întrucât prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2004 au fost reglementate două cuantumuri diferite ale soldei de grad a unui sublocotenent, unul pentru Ministerul Apărării Naționale și altul pentru celelalte sisteme militare.

    În momentul adoptării Legii nr. 44/1994, renta lunară cuvenită veteranilor de război se stabilea prin raportare fie la solda unui sublocotenent din Ministerul Apărării Naționale, fie la solda unui sublocotenent din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

    Scopul urmărit prin introducerea art. 141 în Legea nr. 44/1994, republicată, nu a fost acela de a egaliza pe toți veteranii de război sub aspectul cuantumului rentei la care aceștia sunt îndreptățiți, în sensul de a se calcula pentru toți, indiferent de decorația primită, o rentă raportată la cumulul dintre solda de grad și solda de funcție a unui sublocotenent, ci de a introduce ca unic element de referință pentru determinarea rentelor solda unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale, indiferent de sistemul militar din care provin veteranii de război.

    Până în luna martie 2004 soldele de grad și soldele de funcție ale unui sublocotenent, în raport cu care se stabileau rentele lunare cuvenite veteranilor de război, după distincțiile prevăzute la art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, aveau aceeași valoare, atât în sistemul de apărare națională, cât și în celelalte sisteme militare.

    Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2004 a fost completată Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, majorându-se valoarea de referință sectorială, începând cu luna martie 2004, și, drept urmare, majorându-se și nivelul soldei de grad și al soldei de funcție ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

    În consecință, după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2004 au fost stabilite două cuantumuri diferite ale soldei de grad a unui sublocotenent, unul pentru Ministerul Apărării Naționale și altul pentru celelalte sisteme militare, și, drept urmare, începând cu 1 martie 2004 ar fi beneficiat de un nou cuantum al rentei lunare numai veteranii de război proveniți din sistemul apărării naționale, fapt care ar fi determinat o aplicare discriminatorie a Legii nr. 44/1994, republicată, și o încălcare a principiului constituțional al egalității în drepturi.

    Dacă prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2004 s-ar fi urmărit ca la stabilirea cuantumului rentei lunare cuvenite veteranilor de război să se ia în calcul cumulul soldei de grad și al celei de funcție ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale, atunci prin ordonanță s-ar fi procedat la modificarea sau completarea art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, și nu la introducerea unui nou articol, respectiv art. 141.

    În plus, în situația în care intenția legiuitorului ar fi fost aceea ca baza de calcul a rentei cuvenite veteranilor de război să se determine în raport cu ambele solde cumulate, atunci, odată cu modificarea procentului prevăzut de art. 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, prin art. I pct. 4 din Legea nr. 303/2007, s-ar fi modificat și modul de raportare a acestuia, adăugându-se la solda de grad a unui sublocotenent și solda de funcție.

    În consecință, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2004 a înlăturat doar diferențierea nejustificată a rentelor lunare cuvenite veteranilor de război, după 1 martie 2004, în funcție de apartenența acestora la un sistem sau altul de asigurări sociale.

    Astfel fiind, rezultă cu evidență faptul că veteranii de război decorați cu ordinele și medaliile prevăzute la art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, beneficiază de o rentă lunară care se calculează conform acelorași dispoziții, fie în raport cu solda de grad, fie în raport cu solda de bază (compusă din solda de grad și solda de funcție), dar, în ambele situații, art. 141 din lege instituie o bază de calcul unică, și anume solda – după caz, de grad și/sau de funcție – unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

    Calculul rentei lunare cuvenite veteranilor de război prin raportare la solda de grad și solda de funcție, cumulate, ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale se realizează numai în ipoteza reglementată de art. 13 lit. a) teza a doua din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anume numai în cazul veteranilor de război decorați cu Ordinul Mihai Viteazul pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă.

    Ca atare, în temeiul dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum și ale art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează să se admită recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și să se stabilească că dispozițiile art. 141, raportate la dispozițiile art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994, republicată, astfel cum a fost completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2004, aprobată prin Legea nr. 210/2004, se interpretează în sensul că renta lunară cuvenită veteranilor de război se calculează conform prevederilor art. 13 și 14 din lege, în raport cu solda de grad și/sau solda de funcție, după caz, ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

     PENTRU ACESTE MOTIVE

     În numele legii

     D E C I D:

     Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și stabilesc:

    Dispozițiile art. 141, raportate la dispozițiile art. 13 și 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, astfel cum a fost completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2004, aprobată prin Legea nr. 210/2004, se interpretează în sensul că renta lunară se calculează conform prevederilor art. 13 și 14 din lege, în raport cu solda de grad și/sau solda de funcție, după caz, ale unui sublocotenent din Ministerul Apărării Naționale.

    Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

    Pronunțată în ședință publică, astăzi, 10 noiembrie 2008.

 

    PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

 

    Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei