Decizia nr. 38 din 14 decembrie 2009 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – SECŢIILE UNITE  – D E C I Z I A nr. 38                              … Read moreDecizia nr. 38 din 14 decembrie 2009 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată

Decizia nr. 37 din 14 decembrie 2009 privind interpretarea dispoziţiilor art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – SECȚIILE UNITE –      DECIZIA Nr. 37 din 14 decembrie 2009                                            … Read moreDecizia nr. 37 din 14 decembrie 2009 privind interpretarea dispoziţiilor art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

Decizia nr. 36 din 14 decembrie 2009 privind inadmisibilitatea cererilor repetate de revizuire si contestatie la executare, daca exista identitate de persoane, de temei legal, de motive si aparari invocate în solutionarea acestora

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – SECȚIILE UNITE –       DECIZIA Nr. 36 din 14 decembrie 2009                                            … Read moreDecizia nr. 36 din 14 decembrie 2009 privind inadmisibilitatea cererilor repetate de revizuire si contestatie la executare, daca exista identitate de persoane, de temei legal, de motive si aparari invocate în solutionarea acestora

Decizia nr. 35 din 14 decembrie 2009 privind admisibilitatea recursului declarat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată calea de atac a apelului, în situaţia în care recursul era singura cale de atac ce putea fi exercitată împotriva hotărârii primei instanţe

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – SECȚIILE UNITE –       DECIZIA Nr. 35 din 14 decembrie 2009                                            … Read moreDecizia nr. 35 din 14 decembrie 2009 privind admisibilitatea recursului declarat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată calea de atac a apelului, în situaţia în care recursul era singura cale de atac ce putea fi exercitată împotriva hotărârii primei instanţe

Decizia nr. 34 din 14 decembrie 2009 privind instanţa competentă sa soluţioneze procedura de schimbare a condamnării în condiţiile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 si instanţa competentă sa soluţioneze cererea de contopire a pedepselor aplicate de instanţele naţionale cu pedepsele aplicate de instanţe straine

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – SECȚIILE UNITE –       DECIZIA Nr. 34 din 14 decembrie 2009                                            … Read moreDecizia nr. 34 din 14 decembrie 2009 privind instanţa competentă sa soluţioneze procedura de schimbare a condamnării în condiţiile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 si instanţa competentă sa soluţioneze cererea de contopire a pedepselor aplicate de instanţele naţionale cu pedepsele aplicate de instanţe straine

Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 14 decembrie 2009

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice C  O  M  U  N  I  C  A  T   În şedinţa din 14 decembrie 2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constituită în Secţii Unite, a soluţionat… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 14 decembrie 2009

Decizia nr. 33 din 16 noiembrie 2009 în legătură cu aplicarea, începând cu data de 1 ianuarie 2007 a dispoziţiilor art.40 din Contractul colectiv de muncă nr.2895/21 din 29 decembrie 2006 unic la nivel naţional pe anii 2007 – 2010, la stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului din învăţământul preuniversitar precum şi data de la care coeficienţii de multiplicare utilizaţi pentru calculul drepturilor salariale ale personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar se majorează la valoarea prevăzută de Legea nr.220/2007 pentru aprobarea O.G nr.11/2007

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – SECŢIILE UNITE  – D E C I Z I A nr. 33                                            … Read moreDecizia nr. 33 din 16 noiembrie 2009 în legătură cu aplicarea, începând cu data de 1 ianuarie 2007 a dispoziţiilor art.40 din Contractul colectiv de muncă nr.2895/21 din 29 decembrie 2006 unic la nivel naţional pe anii 2007 – 2010, la stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului din învăţământul preuniversitar precum şi data de la care coeficienţii de multiplicare utilizaţi pentru calculul drepturilor salariale ale personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar se majorează la valoarea prevăzută de Legea nr.220/2007 pentru aprobarea O.G nr.11/2007

Decizia nr. 32 din 16 noiembrie 2009 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – SECȚIILE UNITE –       DECIZIA Nr. 32 din 16 noiembrie 2009                                            … Read moreDecizia nr. 32 din 16 noiembrie 2009 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990

Decizia nr. 31 din 16 noiembrie 2009 privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenţă juridică

 ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – SECȚIILE UNITE –   DECIZIA Nr. 31 din 16 noiembrie 2009                                            … Read moreDecizia nr. 31 din 16 noiembrie 2009 privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenţă juridică

Decizia nr. 29 din 16 noiembrie 2009 cu privire la corecta interpretare a dispoziţiilor legale referitoare la limitele răspunderii juridice civile a asigurătorului, în procesul penal, în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – SECŢIILE UNITE – D E C I Z I A nr. 29                                          … Read moreDecizia nr. 29 din 16 noiembrie 2009 cu privire la corecta interpretare a dispoziţiilor legale referitoare la limitele răspunderii juridice civile a asigurătorului, în procesul penal, în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule