Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 16 martie 2009

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

C  O  M  U  N  I  C  A  T

 

În şedinţa din 16 martie 2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, a soluţionat un număr de 3 dosare în care au fost declarate recursuri în interesul legii de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de către Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova, pronunţându-se următoarele soluţii:

  • Prin decizia nr. 12, s-a respins sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. 1, art. 3 lit. a1, art. 13 şi art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, coroborate cu dispoziţiile art. 6 alin. 1 lit. b şi alin. 2, art. 8 şi art. 11 din Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, aprobate prin Ordinul nr. 760/C din 22 aprilie 1999 al Ministrului Justiţiei, referitor la modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru datorate pentru cererile şi acţiunile având ca obiect anularea/constatarea nulităţii absolute, rezilierea/rezoluţiunea unor acte juridice patrimoniale, atât în situaţia în care nu se formulează capătul de cerere accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare/restituirea prestaţiilor efectuate, cât şi în ipoteza în care este formulat acest petit accesoriu.
  • Prin decizia nr. 13, s-a respins recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 6 din Codul de procedură civilă, referitor la posibilitatea instanţelor de judecată învestite cu soluţionarea acţiunii în rezoluţiunea sau declararea nulităţii unor acte juridice translative sau constitutive de drepturi, de a dispune, din  oficiu, restabilirea situaţiei anterioare ori repunerea părţilor în situaţia anterioară.
  • Prin decizia nr. 14, s-a respins recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 299 raportate la prevederile art. 377 din Codul de procedură civilă, referitor la admisibilitatea recursului împotriva unei decizii pronunţate de tribunal, în recurs, dacă aceasta este rezultatul unei greşite calificări a căii de atac exercitate de parte.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul oficial al României, Partea I.

 

Purtător de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Judecător

Cristina Mădălina Buta