Decizia nr. 10 din 19 septembrie 2011 cu privire la chemarea în garantie a Ministerului Finantelor Publice în litigiile vizând acordarea unor drepturi de natura salariala personalului bugetar sau a ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunatatirii calitatii activitatii didactice, în învatamântul preuniversitar