Decizia nr. 23 din 17 octombrie 2011 cu privire la interpretarea sintagmei „în conditiile legii” din cuprinsul Legii nr. 1/2000 referitor la trecerea unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în favoarea fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora

Minuta deciziei nr. 23 din 17 octombrie 2011 Decizia nr. 23 din 17 octombrie 2011

Decizia nr. 20 din 17 octombrie 2011 referitoare la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar în ceea ce priveste cuantumul indemnizatiei de concediu de odihna cuvenit personalului didactic si didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar de stat

Minuta deciziei nr. 20 din 17 octombrie 2011 Decizia nr. 20 din 17 octombrie 2011