Minuta deciziei nr. 15 din 17 octombrie 2011

          R O M Â N I A

         ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr.15                                        Dosar nr.17/2011

 Şedinţa de la 17 octombrie 2011

 ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

            Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

        În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.53 din Legea nr.18/1991,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor comisiilor judeţene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

        În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.III alin.2 din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are calitate procesuală activă de a formula acţiuni în constatarea nulităţii absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

         Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie 2011.