Minuta deciziei nr. 16 din 17 octombrie 2011

R O M Â N I A

         ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr. 16                                       Dosar nr. 19/2011

 Şedinţa de la 17 octombrie 2011

 ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

         Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă :

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 136 alin.1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că, în cazul cererilor întemeiate pe dispoziţiile legale evocate, instanţa de judecată se dezinvesteşte după desemnarea experţilor, stabilirea obiectivelor expertizei, a onorariului experţilor şi a modalităţii de plată, pronunţând, în procedură necontencioasă, o încheiere împotriva căreia poate fi exercitată calea de atac a recursului, conform art.336 din Codul de procedură civilă

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

         Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie 2011.