Minuta deciziei nr. 17 din 17 octombrie 2011

R O M Â N I A

         ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr. 17                                       Dosar nr.23/2011

 Şedinţa de la 17 octombrie 2011

 ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

         

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.1608a alin. 2 teza a II a şi alin. 6 teza a II a  din Codul de procedură penală stabileşte că:

Instanţa de judecată, în cadrul examenului de temeinicie a cererii de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, în cazul în care constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă subzistă, verifică în ce măsură buna desfăşurare a procesului penal este ori nu împiedicată de punerea în libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune a învinuitului ori inculpatului.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie 2011.