Minuta deciziei nr. 22 din 17 octombrie 2011

       R O M Â N I A

         ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr.  22                                     Dosar nr.24/2011

Şedinţa de la 17 octombrie 2011

ÎN NUMELE LEGII

  D E C I D E :

 

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind competenţa funcţională a tribunalelor (civil sau comercial şi de contencios administrativ şi fiscal) în soluţionarea recursului în materia contestaţiei la executare propriu-zisă, prevăzută de dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 17 octombrie 2011.