Minuta deciziei nr. 26 din 14 noiembrie 2011

          R O M Â N I A

         ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr.26                                        Dosar nr.21/2011

 Şedinţa de la 14 noiembrie 2011

 ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iaşi, şi în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1 alin.1 şi art.6 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că, până la intrarea în vigoare a Legii nr.239/2009 pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului prevăzută de art.1 alin.1 din ordonanţă se acordă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, în cuantum de:800 lei pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006; 600 lei pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2008; 600 lei sau, opţional, 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4000 de lei pentru perioada 1 ianuarie 2009 – 17 iunie 2009.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 14 noiembrie 2011.