Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 12 martie 2012

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

C  O  M  U  N  I  C  A  T

În şedinţa din 12 martie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat un număr de 4 recursuri în interesul legii, fiind pronunţate următoarele soluţii:

Decizia nr.2 în dosarul nr. 2/2012

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.33 alin.2 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată şi art.127 din Codul penal, stabileşte că:

Transmiterea directă a mandatului european de arestare emis de autorităţile române către autorităţile judiciare ale altui stat membru, pe teritoriul căruia a fost localizată persoana, indiferent dacă aceasta este sau nu arestată provizoriu în vederea predării, are efect de întrerupere a prescripţiei executării pedepsei.

Nu produce efect întreruptiv de prescripţie transmiterea mandatului european de arestare prin difuzare.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 martie 2012.

Decizia nr.3 în dosarul nr. 3/2012

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.137 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, stabilește că:

În cazul în care printr-o hotărâre penală străină s-a dispus atât condamnarea la pedeapsa închisorii, cât și condamnarea la pedeapsa amenzii, instanța de judecată, sesizată în scopul recunoașterii hotărârii penale străine de condamnare în integralitatea ei și al transferării persoanei condamnate, se pronunță atât cu privire la transferarea persoanei condamnate în vederea executării pedepsei privative de libertate, cât și cu privire la executarea pedepsei amenzii aplicată prin hotărârea penală străină de condamnare.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 martie 2012.

Decizia nr.4 în dosarul nr. 1/2012

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, cât şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 martie 2012.

Decizia nr.5 în dosarul nr. 4/2012

Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4042 alin. (3) din Codul de procedură civilă stabileşte:

1. Instanţa judecătorească competentă potrivit legii să soluţioneze cererea de întoarcere a executării silite prin restabilirea situaţiei anterioare este instanţa de executare, respectiv judecătoria.

2. Hotărârea judecătorească pronunţată este supusă căii de atac a recursului.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 martie 2012.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Purtător de cuvânt al

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

judecător Georgeta Barbălată

12 martie 2012