Minuta deciziei nr. 3 din 12 martie 2012

R O M Â N I A

         ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr.3                                                            Dosar nr. 3/2012

Şedinţa de la 12 martie 2012

ÎN NUMELE LEGII

  D E C I D E :

 Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.137 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, stabilește că:

În cazul în care printr-o hotărâre penală străină s-a dispus atât condamnarea la pedeapsa închisorii, cât și condamnarea la pedeapsa amenzii, instanța de judecată, sesizată în scopul recunoașterii hotărârii penale străine de condamnare în integralitatea ei și al transferării persoanei condamnate, se pronunță atât cu privire la transferarea persoanei condamnate în vederea executării pedepsei privative de libertate, cât și cu privire la executarea pedepsei amenzii aplicată prin hotărârea penală străină de condamnare.

          Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

          Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 martie 2012.