Minuta deciziei nr. 12 din 08 octombrie 2012

R O M Â N I A

         ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr.12                                         Dosar nr.11/2012

Şedinţa de la 8 octombrie 2012

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XXIV alin.(1) – (3) din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor stabileşte că:

În cazul în care, după intrarea în vigoare a Legii nr.202/2010, se casează decizia instanţei de apel, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, hotărârea pronunţată în primă instanţă înainte de intrarea în vigoare a legii de către judecătorie rămâne supusă apelului, cale de atac prevăzută de legea sub care a început procesul, competenţa de soluţionare revenind tribunalului.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 8 octombrie 2012.