Decizia nr. 14 din 16 septembrie 2013 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. (4) raportat la art. 305 din Codul de procedură civilă de la 1865 în procesele începute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, în cazul rejudecării cauzei la un alt termen de judecată decât cel la care s-a dispus admiterea recursului şi casarea cu reţinere a hotărârii atacate de către curţile de apel şi tribunale