Decizia nr. 20 din 18 noiembrie 2013 referitoare la natura juridică a drepturilor acordate potrivit contractelor colective de muncă, cu diferite ocazii (ajutoare materiale de Paşte, Crăciun, tichete de masă/tichete cadou, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă etc.) şi termenul de prescripţie aplicabil cererilor cu asemenea obiect