Minuta deciziei nr. 1 din 18 noiembrie 2013

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Minuta deciziei nr.1                                            Dosar nr. 1/1/2013/HP

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca inadmisibila sesizarea formulata de Curtea de Apel Brasov în dosarul nr.259/64/2013 privind pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art.650 si art.665 raportat la art.818 si art.819 din Codul de procedura civila adoptat prin Legea nr.134/2010, respectiv determinarea instantei competente teritorial sa judece cererea de încuviintare a executarii silite imobiliare atunci când imobilul supus urmaririi este situat în raza unei instante (judecatorii), iar biroul executorului judecatoresc sesizat cu efectuarea executarii silite se afla în raza altei instante (judecatorii), dar ambele instante aflate în raza aceleiasi curti de apel.
Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila adoptat prin Legea nr.134/2010.
Pronuntata în sedinta publica, astazi 18 noiembrie 2013.