Minuta deciziei nr. 1 din 17 februarie 2014

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Minuta deciziei nr. 1               Dosar nr. 2/1/2013/HP

ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. 2748/91/2012 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 alin.2 din Anexa VII, Capitolul II, Secţiunea a III-a din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice raportat la dispoziţiile art. 10 din Legea nr.164/2001, cu modificările şi completările ulterioare, art. 51 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi art.1 şi art.2 din Legea nr.119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi stabileşte că sintagma „pensie de serviciu” din conţinutul normei legale menţionate include doar categoriile de pensie pentru limita de vârsta, pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, prevăzute de art.51 lit. a-c din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 februarie 2014.