Minuta deciziei nr. 2 din 17 februarie 2014

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Minuta deciziei nr. 2                     Dosar nr. 3/1/2013/HP

ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Suceava – Secţia civilă în dosarul nr.1067/334/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.
Stabileşte că modificarea adusă prin Legea nr.212/2008 dispoziţiilor art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, reglementează un caz de constituire a dreptului de proprietate.
În acest caz, cererile de constituire sunt supuse termenului de 60 de zile prevăzut de art. II din Legea nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, termen care se calculează de la data intrării în vigoare a Legii nr.212/2008, respectiv 02.11.2008.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 februarie 2014.