Minuta deciziei nr. 6 din 26 mai 2014

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Minuta deciziei nr.6                                                 Dosar nr. 6/1/2014/HP/P

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr.179/122/2014 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei în ipoteza în care este vorba de tentativă,

„În aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art.6 alin.1 din Codul penal, în cazul tentativei, limita maximă a pedepsei ce trebuie avută în vedere este maximul prevăzut de lege pentru forma tentată (maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată, redus sau înlocuit conform dispoziţiilor privind tratamentul sancţionator al tentativei).”

Obligatorie de |a data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit dispoziţiilor art.477 alin.3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26 mai 2014.