Minuta deciziei nr. 7 din 26 mai 2014

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Minuta deciziei nr. 7                                                   Dosar nr. 8/1/2014/HP/P

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin încheierea din data de 13 martie 2014 în dosarul nr.550/111/2014 şi sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală, prin încheierea din data de 17 martie 2014 în dosarul nr.252/98/2014 (833/2014), în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept dacă în aplicarea legii penale mai favorabile/potrivit art.6 din Noul Cod penal, în cazul infracţiunilor continuate, prin sintagma „maxim special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită” se înţelege, maximul pedepsei prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită, sau şi sporul facultativ prevăzut de aceeaşi lege pentru sancţionarea acestei forme a unităţii legale de infracţiune şi stabileşte:

În aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art.6 din Codul penal, în cazul infracţiunilor continuate, prin sintagma maxim special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşităse înţelege maximul special prevăzut de lege pentru infracţiune, fără luarea în considerare a cauzei de majorare a pedepsei prevăzută pentru infracţiunea continuată.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.477 alin.3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26 mai 2014.