Decizia nr. 7 din 30 iunie 2014 referitoare la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 29 alin. (3) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, în cauzele având ca obiect obligarea Universităţii “Spiru Haret” la eliberarea diplomelor de licenţă şi a Ministerului Educaţiei Naţionale la aprobarea tipăririi formularelor tipizate

Minuta deciziei nr. 7 din 30 iunie 2014 Decizia nr. 7 din 30 iunie 2014

Minuta deciziei nr. 16 din 23 iunie 2014

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Minuta deciziei nr.16                                                                        Dosar nr.17/1/2014/HP/P ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate de Tribunalul Bucureşti –Secţia I-a Penală în dosarul… Read moreMinuta deciziei nr. 16 din 23 iunie 2014

Minuta deciziei nr. 15 din 23 iunie 2014

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală          Minuta deciziei nr.15                                                                      Dosar nr. 16/1/2014/HP/P  ÎN NUMELE LEGII D E C I D E:… Read moreMinuta deciziei nr. 15 din 23 iunie 2014

Minuta deciziei nr. 6 din 23 iunie 2014

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă Minuta deciziei nr. 6                                           Dosar nr.  4/1/2014/HP/C ÎN NUMELE LEGII DECIDE:   Respinge, ca inadmisibilă,  sesizarea formulată de Tribunalul Botoşani – Secţia… Read moreMinuta deciziei nr. 6 din 23 iunie 2014