Minuta deciziei nr. 14 din 16 iunie 2014

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Minuta deciziei nr. 14                                                                          Dosar nr. 15/1/2014/HP/P 

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Prahova – Secţia penală prin încheierea  din data de 22 aprilie 2014 pronunţată în dosarul nr.4257/281/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv, dacă în interpretarea art.6 alin.(1) din  Codul penal în ipoteza în care este vorba despre o hotărâre de condamnare cu aplicarea art.3201 din Codul de procedură penală anterior, se reduce pedeapsa la maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită, maxim ce se va reduce cu 1/3 ca urmare a judecării cauzei prin aplicarea principiului recunoaşterii vinovăţiei.

Stabileşte că în aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art.6 alin.(1) din  Codul penal, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă, nu se va lua în considerare cauza specială de reducere a pedepsei prevăzută de art.3201 alin.7 din Codul de procedură penală anterior, reţinută condamnatului şi valorificată în pedeapsa concretă.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.477 alin.3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 iunie 2014.