Minuta deciziei nr. 5 din 23 iunie 2014

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Minuta deciziei nr.5                                            Dosar nr. 3/1/2014/HP/C

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia I civilă, în dosarul nr.2493/40/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi stabileşte că:

Dispoziţiile art.34 din Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu se aplică drepturilor salariale ale personalului angajat în baza contractelor de finanţare încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.284/2010.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23 iunie 2014.