Decizia nr. 7 din 30 iunie 2014 referitoare la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 29 alin. (3) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, în cauzele având ca obiect obligarea Universităţii “Spiru Haret” la eliberarea diplomelor de licenţă şi a Ministerului Educaţiei Naţionale la aprobarea tipăririi formularelor tipizate