Minuta deciziei nr. 20 din 29 septembrie 2014

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.20                                                        Dosar nr.22/1/2014/HP/P

Şedinţa din data de 29 septembrie 2014

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 1373/95/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea rezolvării de principiu a modalității de interpretare a dispozițiilor art. 175 alin. (1) și (2) din Codul penal privind funcționarii publici, respectiv, dacă expertul tehnic judiciar este funcționar public în sensul alin. (1) ori alin. (2).

Stabilește că expertul tehnic judiciar este funcționar public în conformitate cu dispozițiile art. 175 alin. (2) teza întâi din Codul penal.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 29 septembrie 2014.