Minuta deciziei nr. 22 din 06 octombrie 2014

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE
COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.22                                                                 Dosar 24/1/2014/HP/P

ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr.2557/111/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea unei noi cereri de aplicare a dispoziţiilor articolului 6 alineatul (1) din Codul penal privind legea penală mai favorabilă, ulterior respingerii unei cereri cu acelaşi obiect, în situaţia în care, după respingerea cererii, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat o hotărâre prin care s-a dat o rezolvare de principiu unei chestiuni de drept incidenţă în cauză.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 06 octombrie 2014.