Minuta deciziei nr. 10 din 20 octombrie 2014

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei  nr. 10                                  Dosar nr.  11/1/2014/HP/C

Şedinţa din 20 octombrie 2014

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia I Civilă în dosarul nr. 7259/95/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 47 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Stabileşte că „termenul general de prescripţie legal” din cuprinsul  art. 47 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 este termenul de 3 ani prevăzut de art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, respectiv art. 2.517 din Codul civil.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 octombrie 2014.