Minuta deciziei nr. 11 din 20 octombrie 2014

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 11                                                Dosar nr.7/1/2014/HP/C

Şedinţa de la 20 octombrie 2014

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la problema de drept privind caracterul discriminatoriu al dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.37/2014, cu modificările ulterioare, în raportare la dispoziţiile comunitare cu care intră în conflict.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 octombrie 2014