Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 08 decembrie 2014

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice C O M U N I C A T În şedinţa din 8 decembrie 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 08 decembrie 2014

Decizia nr. 8 din 08 decembrie 2014 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, raportat la prevederile art. 76 lit. b) din acelaşi act normativ, referitor la nulitatea măsurii de concediere şi a deciziei de concediere în cazul neacordării de către angajator a preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii şi la condiţiile în care intervine nulitatea în cazul omisiunii indicării în cuprinsul deciziei de concediere a duratei preavizului acordat

Minuta deciziei nr. 8 din 08 decembrie 2014 Decizia nr. 8 din 08 decembrie 2014