Minuta deciziei nr. 26 din 03 decembrie 2014

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 26                                                                   Dosar nr.28/1/2014/HP/P

ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu – Mureş – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 7932/102/2012, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea rezolvării de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 din Codul penal, respectiv dacă medicul chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită prevăzută de dispoziţiile art, 289 alin.1 din Codul penal se încadrează în categoria funcţionarilor publici prevăzută la art. 175 lit. c din Codul penal, sau în categoria funcţionarilor publici prevăzută la art. 175 alin. 2 din Codul penal.

Stabileşte că medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin.1 lit. b teza a-ll-a din Codul penal.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 decembrie 2014.