Minuta deciziei nr. 5 din 04 martie 2015

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 5                                                           Dosar nr. 169/1/2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Dolj – Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori, în dosarul nr. 32177/215/2014 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile, în sensul „dacă hotărârea pronunţată în soluţionarea căii de atac extraordinare prevăzute de art.426 Cod procedură penală şi împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac, poate fi supusă apelului, conform art.432 alin.4 Cod procedură penală.”

Stabileşte că hotărârea pronunţată în procedura examinării admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare, împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută o cale de atac, nu poate fi supusă apelului.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit ari. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 4 martie 2015.