Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 285 indice 1 raportat la art. 287 indice 17 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 în ceea ce priveşte stabilirea taxei judiciare de timbru în cazul plângerii formulate împotriva hotărârilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor