Decizia nr. 5 din 16 martie 2015 cu privire la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, art. 1528 din Codul civil, în corelare cu dispoziţiile art. 4, art. 33 alin. (1), art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România