Minuta deciziei nr. 6 din 20 martie 2015

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

            Minuta deciziei nr.6                                                                Dosar nr.186/1/2015 /HP/P

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov, Secţia Penală şi Pentru Cauze cu Minori în dosarul nr.22259/197/2013 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept, în sensul dacă succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul nr.3283 din 23.08.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor; art.202 pct.8 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a Legii  nr.286/2009 privind Codul penal; Ordinul nr.76 din data de 6.02.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice  şi Ordinul nr.118/24.02.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice)  a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preţ în prezent,cu consecinţa dezincriminării in concreto a infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art.108 din Legea nr.46/2008 şi de furt de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art.110 din Legea nr.46/2008.

Stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art.4 Cod penal, succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul nr.3283 din 23.08.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor; art.202 pct.8 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a Legii  nr.286/2009 privind Codul penal; Ordinul nr.76 din data de 6.02.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ordinul nr.118/24.02.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice) nu a avut ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preţ şi, pe cale de consecinţă, nu a condus la dezincriminarea in concreto a infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, prev. de art.108 din Legea nr.46/2008 şi de furt de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art.110 din Legea nr.46/2008.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 20 martie 2015.