Minuta deciziei nr. 6 din 23 martie 2015

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr.6                                Dosar nr.25/1/2015

Şedinţa de la 23 martie 2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Sălaj – Secţia civilă în dosarul nr.4322/84/2013 şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea dispoziţiilor art.2 alin.(1), art.4 alin.(1) şi art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.31/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.7, art.8 şi art.38 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 martie 2015.