Minuta deciziei nr. 7 din 17 aprilie 2015

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr 8                                              Dosar nr. 530/1/2015/HP/P

Şedinţa din data de 17 aprilie 2015

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea Militară de Apel în dosarul nr. 16/81/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a chestiunii de drept vizând aplicabilitatea dispozițiilor art. 58 alin. 2 și 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, în cazul soluționării plângerilor împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, întemeiate pe dispoziţiile art. 340 și art. 341 Cod procedură penală.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. 3 Cod procedură penală.

  Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 aprilie 2015.