Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 25 mai 2015

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice   C O M U N I C A T În şedinţa din 25 mai 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 25 mai 2015

Decizia nr. 11 din 25 mai 2015 referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din anexa la H.G. nr. 1.550/2004, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în ceea ce priveşte stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001

Minuta deciziei nr. 11 din 25 mai 2015 Decizia nr. 11 din 25 mai 2015