Minuta deciziei nr. 11 din 11 mai 2015

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr.11                                  Dosar nr.447/1/2015

Şedinţa de la 11 mai 2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 19 iunie 2014, pronunţată în dosarul nr.612/122/2013, şi stabileşte că:

În interpretarea dispoziţiilor art.3 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.63 alin.(5) lit.e) şi art.115 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.19 alin.(1) lit.a) şi lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.123 alin.(5) din Constituţie, prefectului îi este recunoscut dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, în înţelesul prevederilor art.2 alin.(1) lit.c) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 mai 2015.