Minuta deciziei nr. 14 din 12 mai 2015

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 14                                                    Dosar nr. 899/1/2015

   Şedinţa din data de 12 mai 2015

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge,  ca inadmisibilă, sesizarea Curţii de Apel Timişoara – Secţia Penală, în dosarul nr. 18899/55/2013 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: dacă fapta inculpatului, care, în calitate de lucrător bancar (ofiţer credite), în exercitarea atribuţiilor de serviciu, încălcând aceste atribuţii, a participat la întocmirea adeverinţei de venit pe numele persoanei solicitante a creditului, completând o parte din adeverinţă cu date nereale, şi cunoscând că datele completate în adeverinţa de venit sunt nereale, a primit cererea de credit şi a înaintat-o comisiei spre aprobare, acţiune ce a avut ca urmare aprobarea creditului solicitat, producând băncii un prejudiciu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune sau elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, potrivit art. 477 alin. 3 Cod procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 mai  2015.