Decizia nr. 12 din 25 mai 2015 cu privire la dreptul unităţii administrativ-teritoriale prin autoritatea sa executivă, respectiv primarul, de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv consiliul local sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004